Happy Halloween…

Siedząc na obczyźnie człowiek siłą rzeczy zadaje się z obcokrajwocami. Nacje są różne, ale jedną z naliczniejszych grup są Amerykanie. Chiny, szczegółnie młode Chiny, dość mocno  zapatrzone są w zachód( czyt. USA).  Bożonarodzeniowe życzenia na witrynach sklepowych, nowy rok, ktory…